‘Dedilər, sənə hörmət edib bu maddəni veririk…’

6 ay ago

Ə.Sadıqov «Mənə dedilər ki, narahat olma, sənə hörmət eləyib, 531.1-lə rəsmiləşdiririk. Get, bir ay sən də dincəl, biz də…», ...