Masallının Qəriblər kəndində payıbəlli torpaq sahəsində döyülmə

2 months ago

Masallı rayonunun Qəriblər kəndində baş verən ictimai və sosial narazılıqlar haqqında mətbuatda yetərincə məlumatlar verilmişdir. Bəhs etdiyimiz mövzu da ...