SUMQAYITI ÇƏNLİBELƏ, ƏBU HƏSƏNİN MAĞARASINA ÇEVİRƏNLƏR

2 months ago

Heç olmazsa indiki şəraitdə, “evdə qal” kompaniyası başlanan bir vaxtda camaatın pulunu qaytarın ki, onlar da öz ailələrinı başlarına ...